Oświadczenie - stypendium za II sem 2019/2020

Oświadczenie wypełnione przez Rodziców uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium należy odesłać na e-mail szkoły lub przekazać przez ucznia do sekretariatu.

 • 8 września 2020 r. rozpoczęliśmy Wielką Zbiórkę Książek! Jest to coroczna kampania społeczna prowadzona przez ponad miesiąc w całej Polsce pod patronatem ministerstw, najważniejszych instytucji kultury i prezydentów siedmiu dużych miast Polski. W kraju powstało kilkaset punktów zbiórki książek, do których każdy mógł przynieść przeczytane przez siebie lektury. Odbywały się również liczne wydarzenia czytelnicze z udziałem ambasadorów Fundacji Zaczytani.org, na których gościli: m.in. Mateusz Damięcki, Katarzyna Pakosińska, Joanna Jabłczyńska, Paulina Holtz, Artur Barciś, Joanna Moro, Piotr Witkowski.

 • Drodzy Rodzice!

  Pragniemy serdecznie Wam podziękować za ciepłe życzenia i szczere wyrazy uznania dla nauczycielskiego trudu. Niech święto całej społeczności oświatowej stanie się okazją do wyrażenia naszej wdzięczności za podejmowane wspólne inicjatywy na rzecz braci uczniowskiej PSP nr 1, odbyte rozmowy i spotkania. Dziękujemy za życzliwą i przyjazną atmosferę owocnej współpracy w trosce o szeroko pojęte dobro dziecka.

  Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi

 • Dla wielu osób książka jest pewnego rodzaju przyjacielem, wartościami, których nie da się kupić, wzbogaca duszę czytelnika i rozwija zarówno słownictwo, jak i wyobraźnię. Czytanie jest dla wszystkich, bez względu na wiek. Niebywale wyjątkowe jest głośne czytanie, zwłaszcza dla dzieci.

  Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie z Lokalną.TV zaprosiła mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do konkursu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania obchodzonego 29 września.

  Rywalizacja zainteresowała również młodych czytelników z naszej szkoły, a byli nimi: Amelia Korybut-Daszkiewicz i Oliwia Lisowska z klasy 1a (wychowawca Grażyna Gaj) oraz Bartosz Bernaciak, Julia Dunalewicz, Julia Dziedzic, Dorian Kunat, Barbara Lenart, Tymon Lesiak, Maja Paluch, Antoni Sokołowski, Jakub Sowa, Igor Węgorkiewicz, Anna Zajączkowska z klasy 3b (wychowawca Urszula Bełczowska).

 

Drodzy Rodzice

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej musimy być przygotowani również na zdalny model nauczania. W związku z tym, prosimy o sprawdzenie poprawności loginów i haseł do Vulcana i Teamsów oraz sprzętu komputerowego pod względem technicznym (kamerka, mikrofon, łącze internetowe). Dołożymy starań, aby przygotowywać uczniów do sprawnego posługiwania się programami podczas zdalnego nauczania w naszej szkole (o ile zajdzie taka potrzeba).

Login i hasło pierwszego logowania na stronę office365.

 

Zalecenia higieniczne w szkołach i placówkach oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem:
(kliknij na obrazek aby powiększyć)